संस्कृत कक्षा 10 | Sanskrit Objective & Subjective Question Answer For Matric Exam 2021

 संस्कृत कक्षा 10 OBJECTIVE QUESTION 
📂 पाठ -1मङ्गलम्
📂 पाठ -2पाटलिपुत्रवैभवम
📂 पाठ -3अलसकथा
📂 पाठ -4संस्कृतसाहित्ये लेखिकाः
📂 पाठ – 5भारतमहिमा
📂 पाठ -6भारतीयसंस्काराः
📂 पाठ -7नीतिश्लोकाः
📂 पाठ – 8कर्मवीरकथा
📂 पाठ -9 स्वामी दयानन्दः
📂 पाठ -10मन्दाकिनीवर्णनम्
📂 पाठ -11 व्याघ्रपथिककथा
📂 पाठ -12कर्णस्य दानवीरता
📂 पाठ -13विश्वशांति:
📂 पाठ -14 शास्त्रकाराः